miercuri, 10 septembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 3254 ha
Intravilan: 313,4 ha
Extravilan: 2940,6 ha
Populatie: 3750
Gospodarii: 1110
Nr. locuinte: 1250
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Grădinari, Tântava, Zorile
Asezarea geografica:
Localitatea se află situată în nordul judeţului Giurgiu, la sud-vest de Bucureşti, la o distanţă de 25 km de Bazinul Hidrografic Argeş
Activitati specifice zonei:
Cultivarea cerealelor şi a legumelor
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Extracţia de agregate de râu (balastiere)
Prelucrarea lemnului
Obiective turistice:
Zona de agrement Râul Argeş
Lacul de acumulare Ilovăţ, Grădinari
Evenimente locale:
Hramul Bisericii "Sfântul Gheorghe" - "Adormirea Maicii Domnului", la Grădinari
Hramul Bisericii "Sfântul Nicolae"şi ''Ioan Gură de Aur'', la Zorile
Hramul Bisericii "Sfânta Treime", la Tântava
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri disponibile pentru obiective industriale
Căi de comunicaţii rutiere şi feroviare (CFR Bucureşti-Craiova şi acces autostrada Bucureşti-Piteşti)
Forţă de muncă disponibilă
Alimentare cu apă în sistem centralizat
Proiecte de investitii:
Reţea de canalizare ape uzate
Reţea distribuţie gaz metan
Modernizare prin asfaltare a reţelei de drumuri stradale
Realizarea a două parcuri - zone verzi, pe o suprafaţă de 8,5 ha